La nostra pàgina web utilitza cookies pròpies i de terceres persones per a personalitzar la navegació i millorar els seus serveis mitjançant les anàlisis dels hàbits de navegació. Si continua navegant, vostè accepta el seu ús de conformitat amb la nostra Política de cookies.

Català

Avís legal

APOLO

AVIS LEGAL

1. Presentació i identificació del responsable

El lloc web és propietat de AUTOPARK, S.A., conegut sota el distintiu SALA APOLO, amb CIF número A-08054140, i domicili a Nou de la Rambla 113, 08004 Barcelona, inscrita com a empresa dedicada a la prestació de serveis de sales de ball i discoteca Epígraf: 9691. CNAE 923, i registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Ins. En el Reg. Mercantil de Barcelona, en el tom 11.525, foli 92, fulla nº B70582 (en endavant SALA APOLO).

2. Descripció de l’activitat

Mitjançant aquest lloc web, SALA APOLO desitja informar-li de la seva activitat i serveis en el sector d’oci de sales de ball i discoteques.

Aquest lloc web va dirigit tant als nostres clients, subscriptors, candidats, treballadors, proveïdors o col·laboradors de SALA APOLO, com a tots els usuaris que consulten el lloc web (en endavant tots ells denominats USUARIS).

En cas de sorgir-li algun dubte sobre aquestes Condicions Generals, pot consultar-nos a info@sala-apolo.com 

3. Acceptació de condicions i ús del lloc

La utilització d’aquest lloc web està regulada en les següents Condicions Generals d’Ús (en endavant CONDICIONS GENERALS). Li preguem que les llegeixi atentament, atès que l’accés a aquest lloc web i la utilització dels seus continguts implica la plena acceptació d’aquestes condicions.

L’accés a aquest lloc web i a la informació que hi conté és totalment gratuït, sense perjudici del cost derivat de la connexió telefònica i dels mitjans utilitzats per establir la connexió.

Ara bé, en aquest mateix lloc web, s’informa de diferents serveis que podran ser contractats, contactant amb SALA APOLO; els quals, es prestaran d’acord amb les condicions particulars que s’acordin entre les parts (en endavant les CONDICIONS PARTICULARS).

L’informem que, per poder accedir a la informació del lloc web no precisem les seves dades personals. Ara bé, en cas que realitzi alguna consulta en línia o bé gestioni algun tràmit relacionat amb els serveis que s’ofereixen o sol·liciti rebre la nostra newsletter o algun dels serveis particulars que s’ofereixen a través de la web, serà necessari recaptar les seves dades personals i, en aquest cas, el remetrem a que llegeixi atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT, que haurà de ser igualment llegida, compresa i acceptada.

Mitjançant l’acceptació d’aquest contracte, vostè declara:

  1. Que és una persona major d’edat i/o amb capacitat per contractar, en conformitat a les lleis generals de contractació de l’Estat on resideix.
  2. Que ha llegit prèviament, comprèn i accepta les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, en el seu cas, les CONDICIONS PARTICULARS.

4. Modificació de condicions

La informació d’aquest lloc web i dels serveis que ofereix es troben en contínua evolució i desenvolupament per aportar la millor experiència i valor possible.

Quan es modifiqui alguna cosa que impliqui un canvi en les CONDICIONS GENERALS, en les CONDICIONS PARTICULARS i/o en la POLÍTICA DE PRIVACITAT es realitzarà aquesta modificació, procedint a publicar-se i a actualitzar-les; per la qual cosa es recomana llegir-les totes periòdicament i/o, sobretot, abans de finalitzar qualsevol contractació.

Les CONDICIONS GENERALS, les CONDICIONS PARTICULARS i/o la POLÍTICA DE PRIVACITAT actualitzades estaran disponibles, en tot moment, en aquest lloc web.

L’USUARI d’aquest lloc web acceptarà aquestes modificacions des del moment en què segueixi utilitzant el lloc web i/o els serveis que presta.

5. Obligacions essencials de l’USUARI

Tot USUARI, des del moment en què comenci a utilitzar el lloc web i/o contracti algun dels serveis que s’hi ofereixen, s’obliga davant tercers i davant la SALA APOLO a complir les obligacions essencials següents:

  1. A utilitzar el lloc web sense incórrer en accions il·legals o il·lícites, o contràries al que s’estableix a les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, en el seu cas, les CONDICIONS PARTICULARS i les seves actualitzacions.
  2. A no fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o goig d’aquest lloc web.
  3. No realitzar cap mena d’intent de violació de nivells d’accés, manipulació incorrecta de dades, duplicacions i exportacions de dades o informacions protegides per la propietat intel·lectual o altres drets legals, intentar l’accés a àrees restringides dels sistemes informàtics de SALA APOLO o tercers, introducció de programes, virus o qualsevol altre dispositiu que produeixi o pugui produir modificacions en el sistema informàtic de SALA APOLO o de tercers.
  4. Conèixer els requisits tècnics i jurídics necessaris per al correcte accés a aquest lloc web i, en el seu cas, la contractació dels productes i/o serveis; la qual cosa pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics.
  5. No utilitzar, enllaçar, divulgar, cedir ni transmetre a tercers de cap manera els continguts publicats en el lloc web o part d’ells, o en les informacions de SALA APOLO, sense prèvia ni expressa autorització per escrit de SALA APOLO.
  6. No fer malbé la imatge de SALA APOLO de cap manera, ni realitzar qualsevol activitat o comentari que pogués perjudicar la imatge i bon nom de SALA APOLO.
  7. Llegir, comprendre i, si està d’acord, acceptar les CONDICIONS GENERALS, la POLÍTICA DE PRIVACITAT i, en el seu cas, les CONDICIONS PARTICULARS i les seves actualitzacions i, més concretament, la POLÍTICA D’ENLLAÇOS I/O GALETES de SALA APOLO.

6. Propietat intel·lectual

Aquest lloc web, els seus continguts i els seus signes distintius estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial espanyoles i internacionals, la totalitat d’aquests drets corresponen en exclusiva a SALA APOLO i estan reservats el seu ús i explotació.

Queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i/o posada a disposició del públic i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts d’aquest lloc web, el seu disseny, selecció i forma de presentació dels materials inclosos en ell; així com de les marques i noms comercials inclosos en aquest lloc web. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats si hi ha autorització prèvia expressa i per escrit de SALA APOLO i, sempre i quan es faci referència explícita a la titularitat de SALA APOLO dels drets de propietat intel·lectual i industrial indicats.

Per l’ús del lloc web i/o contractació dels serveis, l’USUARI no adquireix cap dret sobre ells, simplement els pot utilitzar en conformitat al que s’ha acordat en aquestes CONDICIONS GENERALS i/o, en el seu cas, CONDICIONS PARTICULARS. En cas que l’USUSARI detecti qualsevol activitat susceptible de vulnerar algun dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol tipus de dret, li preguem que ens ho comuniqui enviant comunicació al següent e-mail info@sala-apolo.com.