Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL PER DONAR CUMPLIMIENT A LA LLEY 34/2002

  • Titular: AUTOPARK, S.A.
  • Adreça: Nou de la Rambla 113, 08004 Barcelona
  • Contacte: info@sala-apolo.com o 93 441 40 01
  • Dades registrals: Ins. En el Reg. Mercantil de Barcelona, al tom 11.525, foli 92, full nº B70582, inscrp. 12ª
  • C.I.F. A-08054140
  • Serveis: Autopark, S.A. és una empresa dedicada a sales de ball i discoteques. Epígrafe: 9691. CNAE 923